FUT Saç Ekimi Yöntemi Nakli

FUT, İngilizce “Folicular Unit Transplantation” (Foliküler Ünite Nakli) teriminin kısaltmasıdır. Bu teknik genellikle başın enseye yakın saçlı kısmındaki derinin şerit halinde kesilip alınması ve bu deri üzerindeki saç foliküllerinin mikroskop altında tek tek ayıklanarak tek saçlı greftler haline getirilmesiyle uygulanır. İlk kez Japon hekim Hajime Tamura tarafından uygulanan bu tekniğin günümüzde tüm saç nakillerinin yüzde 90’ında kullanıldığı tahmin edilmektedir.

 

FUT yöntemi genellikle arka arkaya gerçekleştirilen dört aşamadan oluşur. İlk aşamada başın enseye yakın kısmındaki saçlı deri şerit halinde kesilip alınır, ikinci aşamada bu şerit üzerindeki saçlar mikroskop altında işlemden geçirilerek tek tek greft haline getirilir, üçüncü aşamada kafa derisi üzerindeki alıcı bölgede kesiler oluşturulur, dördüncü ve son aşamada ise greftler bu kesilerin içerisine yerleştirilir. Greft alımı esnasında oluşan damar yaralanması sonucu görülen kanama elektrokoter vasıtasıyla kontrol altına alınır. Donör bölgedeki kesi dikiş veya zımba ile kapatılır. Bu yatay kesinin olduğu bölge daha sonra hemen yanındaki bölgede bulunan saçlarla örtüleceğinden işlemden sonra kalan yara izi kolayca görülemez.

 

Toplanan saç folikülleri hekim veya saç nakli teknisyenleri tarafından alıcı bölgeye olması gereken açıda yerleştirilerek doğal bir görünüm elde edilmeye çalışılır. Ön saç çizgisinde veya bölgeler arasındaki geçiş alanlarında doğal görünüm tek saçlı foliküller kullanılarak elde edilir. Diğer bölgelerde ise iki veya daha fazla saçlı foliküller kullanılır. İşlemden sonra hastanın başına herhangi bir sargı veya pansuman uygulaması yapılmasına gerek yoktur.

 

FUT tekniğiyle gerçekleştirilen saç nakli, kullanılacak greft sayısına bağlı olarak genellikle 4-9 saat sürer. Kısa bir FUT seansında ortalama 1000-1200 greft kullanılırken, megaseans adı verilen uzun seanslarda 3500-4000 civarı greft kullanılır.

 

İşlemden sonra yeni saçların çıkması yaklaşık dört ayı bulur. Bu süreden sonra saçlar normal seyrinde gelişim göstermeye başlar. Sonucun tam anlamıyla görülebilmesi için işlemden sonra sekiz ay geçmesi gerekir.

 

FUT tekniğinin avantajları arasında başın arka kısmından alınan deri şeridinin parçalara ayırma greftleri ayıklama işlemlerinin hekim olmayan sağlık personeli tarafından yapılabilmesi, bu sayede nakil işleminin maliyetinin ve dolayısıyla fiyatların düşürülebilmesi, diğer yöntemlere kıyasla tek seansta daha fazla sayıda greft alınabilmesi, işlem için donör bölgenin tıraş edilmesine gerek olmaması, kıvırcık, düz, dalgalı, beyazlamış vs. tüm saç tiplerine uygulanabilir olması, greftlerin hayatta kalma oranının yüksek olması (FUE’de %75 civarıyken FUT’ta %98’e kadar çıkabilmektedir) gibi özellikler sayılabilir.

 

FUE tekniğinin dezavantajları ise kafa derisinden kesilerek alınan şeridin greft alma işlemi süresi boyunca dokunun insan vücudunun dışında beklemesi ve bu nedenle nekroz görülme ihtimalinin artması, alım esnasında uyku halinde olan (telojen) saç foliküllerinin zarar görerek kaybedilmesi, işlem sonrasında donör bölgede yatay bir yara izi kalması, işlemden sonra 4 ila 8 hafta boyunca ağır fiziksel aktivitelerden kaçınma zorunluluğu (bu süre FUE tekniğinde 10 gündür) ve yara izinin olduğu bölgede geçici veya kalıcı hissizlik oluşma riskidir.

 

Tekniğin diğer bir dezavantajı da donör bölgede oluşan nahoş yara izinin saçlarla örtülmesi gerekmesi ve bu yüzden hastaların saçlarını istedikleri zaman kısa kestirmelerine mâni olmasıdır. Bunun yanı sıra, işlem esnasında ve sonrasında hasta şiddetli acı hisseder ve ameliyattan sonraki ilk birkaç günü ve özellikle geceyi son derece sancılı ve uykusuz geçirebilir. Kimi durumlarda ise nakledilen saçın doğal saçtan daha gür olması sonucunda doğal olmayan bir görünüm ortaya çıkabilir.